2 metre DUAL WOZA cable (5 pin)
  • Pin Configurations